Hợp tác quốc tế

Lễ Ký Kết Hợp Tác Tổ Chức Đào Tạo Tesol Tại Việt Nam

Tue, 29/10/2019  378

Ngày 14/02/2020 Giám Đốc Trung Tâm Ngoại Ngữ Betma English Ông Sử Đình Khoa đã có buổi lễ ký kết hợp tác tổ chức đào tạo Tesol tại Việt Nam với...